W sprawie:
stanowienia ulg i zezwoleń w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej.


Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXIV/258/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 listopada 2017r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego