W sprawie:
sposobu ustalania w gminnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierzą

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXIV/258/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 listopada po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.