W sprawie:
ustanowienia ulg i zezwoleń w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej.

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
XXXVI/276/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.