W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
XXXVI/278/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia