W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
XXXVI/282/2017

Podjęta przez:
Radę gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.