<> 

rok

Urodzenia

Zgony

2006

81

35

2007

94

48

2008

86

37

2009

103

60

2010

111

35

2011

73

38

2012

95

39

2013

105

52

2014

82

50

2015

116

29

2016

118

43

2017

103

49

2018

129

42

  

Opr. K. Rybicka

Źródła:

-  rok 2006,2007,2009 informacje opracowane w Referacie,

- rok 2008 – informacje o pracy Referatu,

- rok 2010-2018 – informacje pochodzące z ewidencji ludności