PLAN PRACY KOMISJI FINANSOWO - GOSPODARCZEJ

NA I PÓŁROCZE 2018R.

 

TERMIN POSIEDZENIA

 

TEMAT POSIEDZENIA

 

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

 

 

STYCZEŃ

 

 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie Gminy Kleszczewo

 

 

 

Komendant Komisariatu Policji

Kierownik Ogniwa Prewencji

 

 

LUTY

 

OPS - działalność za 2017r. i plany na 2018

 

 

Kierownik   OPS

 

MARZEC

 

Działalność GOKiS w 2017r. sekcje kulturalne - dofinansowanie działalność na rzecz seniorów

 

 

Dyrektor GOKiS

 

KWIECIEŃ

 

Informacja na temat pozyskanych funduszy unijnych

 

 

 

Stanowisko ds. funduszy unijnych

 

MAJ

 

Wykonanie budżetu za 2017r.

 

 

 

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

 

CZERWIEC

 

1.      Działalność stowarzyszeń na terenie Gminy Kleszczewo

2.      Plan pracy na II półrocze 2018r.

 

 

 

Przedstawiciele stowarzyszeń