Zarządzenie Nr 36/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 czerwca 2017r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

Na podstawie § 8 ust.  2  Uchwały Nr XXIII/162/2016   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/162/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.,  Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  31 marca  2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.,  Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  25 kwietnia  2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.,Uchwałą Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja  2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r, Zarządzeniem nr 31/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. Uchwałą Nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków  między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.  Po stronie wydatków:

1) W§ 2 ust. 1

-  przenosi się plan wydatków między paragrafami  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

 

                                                                                                              

                    Wójt Gminy

 

                                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz