W sprawie:
uchwały budżetowej na 2018r.

Data uchwały:
2017-12-20

Numer uchwały:
XXXVII/284/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.