W sprawie:
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022

Data uchwały:
2018-01-31

Numer uchwały:
XXXVIII/313/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego