W sprawie:
utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kleszczewo, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data uchwały:
2018-03-28

Numer uchwały:
XL/328/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty