W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania

Data uchwały:
2018-06-25

Numer uchwały:
XLIII/350/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia