W sprawie:
rozpatrzenia petycji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Tulce.

Data uchwały:
2018-09-05

Numer uchwały:
XLV/367/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia