PLAN PRACY KOMISJI FINANSOWO - GOSPODARCZEJ

NA II PÓŁROCZE 2018R.

 

TERMIN POSIEDZENIA

 

TEMAT POSIEDZENIA

 

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

 

SIERPIEŃ

 

 

 

 

 

1.      Przygotowanie szkół do  nowego roku szkolnego

2.      Sprawy bieżące

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

 

 

 

 

 

1.      Działalność Zakładu Komunalnego: komunikacja, woda, ścieki

2.      Sprawy bieżące

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 

1.      Fundusze sołeckie

2.      Sprawy bieżące

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ