W sprawie:
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Kleszczewo.

Data uchwały:
2018-09-26

Numer uchwały:
XLVI/384/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i stosuje się ją od pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.