W sprawie:
rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gowarzewa

Data uchwały:
2018-10-16

Numer uchwały:
XLVII/394/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia