W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

Data uchwały:
2018-10-16

Numer uchwały:
XLVII/395/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.