W sprawie:
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
II/11/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego