W sprawie:
uchwały budżetowej na 2019 r.

Data uchwały:
2018-12-19

Numer uchwały:
III/24/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego