PLAN PRACY KOMISJI FINANSOWO - GOSPODARCZEJ

NA I PÓŁROCZE 2019R.

 

TERMIN POSIEDZENIA

 

TEMAT POSIEDZENIA

 

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

 

styczeń

1. Budżety sołeckie:

- podsumowanie 2018 roku

- plany realizacji w 2019 roku

2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Skarbnik Gminy

 

luty

1. Działalność GOKiS z uwzględnieniem „Akcji Zima”

2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Dyrektor GOKiS

 

marzec

1. Zakład Komunalny w Kleszczewie:

- działalność w 2018 roku

- plany na rok 2019

2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Prezes Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o.

 

kwiecień

1. Działalność OSP w 2018 r.:

- zrealizowane zakupy sprzętu

- działalność statutowa

- szkolenia i plany rozwoju

2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Komendant Gminny OSP/

Przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP

 

maj

1.Wykonanie budżetu za rok 2018

2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

 

 

czerwiec

1. Informacja o wykorzystanych środkach unijnych oraz o toczących się procedurach

2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

3. Plan pracy na II półrocze 2019 roku

Inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych