PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA I PÓŁROCZE 2019R.

 

TERMIN POSIEDZENIA

 

TEMAT POSIEDZENIA

 

MATERIAŁY PRZYGOTOWUJE

 

styczeń

1.    Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków na terenie Gminy Kleszczewo

2.       Sprawy bieżące wynikające

z działalności Gminy

 

Prezes Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o.

 

luty

1.     Działalność Izb Rolniczych

2.     Sprawy bieżące wynikające

z działalności Gminy

Delegaci gminy do Izb Rolniczych

 

marzec

1.      Działalność Gminnej Spółki Wodnej

2.      Sprawy bieżące wynikające

z działalności Gminy

 

Przedstawiciele GSW w Kleszczewie

 

kwiecień

1.    Działalność Agencji Modernizacji i  Restrukturyzacji Rolnictwa

2.     Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

 

Przedstawiciele ARiMR

 

maj

1.  Wykonanie budżetu za 2018 rok.

2.   Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Wójt Gminy

Skarbnik Gminy

 

czerwiec

1.     Gospodarka odpadami na terenie Gminy Kleszczewo GOAP

2.   Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

3. Plan pracy na II półrocze 2019 roku.

Przedstawiciel GOAP