KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie zmiany statutów sołectw

 

 

 

Podczas zebrań wiejskich organizowanych w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich  w poszczególnych sołectwach  przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów poszczególnych sołectw.

 

Statuty Sołectw  nadane zostały  Uchwała Nr IX/53/201 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r.  w brzmieniu  określonym w załącznikach  od nr 1 do 14 do niniejszej uchwały :

Sołectwo Bylin                   -  załącznik nr 1

Sołectwo Gowarzewo          -  załącznik nr 2

Sołectwo Kleszczewo          - załącznik nr 3

Sołectwo Komorniki             - załącznik nr 4

Sołectwo Krerowo              -  załącznik nr 5

Sołectwo Krzyżowniki          -  załącznik nr 6

Sołectwo Nagradowice        -  załącznik nr 7

Sołectwo Markowice           -  załącznik nr 8

Sołectwo Poklatki               -  załącznik nr 9

Sołectwo Szewce               -  załącznik nr 10

Sołectwo Śródka                -  załącznik nr 11

Sołectwo Tanibórz              -  załącznik nr 12

Sołectwo Tulce                  -  załącznik nr 13

Sołectwo Zimin                  -  załącznik nr 14

 

Propozycje zmian statutów dotyczyć będą 2 spraw :

1)    zmiany  czasu trwania  kadencji sołtysa i rady sołeckiej z  4 na 5 lat, ( § 5 ust.3 Statutu)

2)    wykreślenia  słowa „kurenda” ze sposobu podawania do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie terminu i miejsca zebrania wiejskiego  (§12 ust. 2 Statutu).

 

 

Projekt zmian  statutów poszczególnych  sołectw Gminy Kleszczewo przedstawia się następująco :

 

 

W Uchwale Nr  IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r.  w sprawie uchwalenia statutów sołectw  Gminy Kleszczewo proponuje się wprowadzenie   następujących  zmian:

1.     W załączniku Nr 1  do Uchwały Nr  IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Bylin  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

2.     W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Gowarzewo  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

3.     W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr  IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Kleszczewo  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

4.     W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Komorniki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

5.     W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Krerowo proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

6.     W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Krzyżowniki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

7.     W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Nagradowice  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

8.     W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Markowice  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

9.     W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Poklatki  proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

10.   W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Szewce proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

11.   W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Śródka proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)     w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

12.   W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Tanibórz proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)    § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2)    w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

 

13.   W załączniku Nr 13 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Tulce proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)§ 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2) w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.

14.   W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr IX/53/2015 tj. w statucie Sołectwa Zimin proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1)§ 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.”

2) w § 12  w ust 2 skreśla się słowo „kurenda”.