W sprawie:
Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Data uchwały:
2003-12-03

Numer uchwały:
XIII/72/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2003-12-03