W sprawie:
Obniżenia ceny 1 kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Data uchwały:
2003-12-03

Numer uchwały:
XIII/66/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2003-12-03