W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Data uchwały:
2019-06-19

Numer uchwały:
IX/66/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia