W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Data uchwały:
2019-07-30

Numer uchwały:
X/76/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.