W sprawie:
zmiany uchwały Nr XLI/333/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo


Data uchwały:
2019-09-04

Numer uchwały:
XI/79/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat naliczanych od dnia 1 września 2019 r.