INFORMACJA O SPOSOBIE  GŁOSOWANIA I WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH :

 

1.      do Sejmu:

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów stawiając znak ”x”, (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Przyczyną nieważności głosu jest:

1)          postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

2)          niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce.

3)          postawienie znaku „x” w kratce wyłącznie  przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborcza

2.      do Senatu:

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” ”, (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

           Przyczyną nieważności głosu jest:

1) postawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku więcej, niż jednego kandydata,

2) niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce.

3) postawienie znaku „x” w kratce wyłącznie  przy nazwisku kandydata skreślonego przez okręgową komisję wyborczą.