W sprawie:
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nagradowice, gm. Kleszczewo.

Data uchwały:
2019-10-30

Numer uchwały:
XIII/89/2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego