W sprawie:
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2027.

Data uchwały:
2019-10-30

Numer uchwały:
XIII/94/2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia