W sprawie:
Przyjęcia gminnego programu proflaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r.

Data uchwały:
2003-12-29

Numer uchwały:
XIV/77/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2004-01-01