W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie transportu publicznego dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub klas gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2020-08-31

Numer uchwały:
XXI/161/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia