W sprawie:
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2020/2021

Data uchwały:
2020-08-31

Numer uchwały:
XXI/162/2020

Podjęta przez:
Radę gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do kosztów ponoszonych od 01 września 2020 r