W sprawie:
regulaminu korzystania z parku w miejscowości Gowarzewo

Data uchwały:
2020-09-30

Numer uchwały:
XXII/170/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego