W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo na lata 2021-2025

Data uchwały:
2020-10-29

Numer uchwały:
XXIII/174/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021r.