W sprawie:
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXIV/181/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r.