W sprawie:
powołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXIV/190/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.