W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2027

Data uchwały:
2021-02-24

Numer uchwały:
XXVII/210/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia