W sprawie:
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXXV/282/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.