W sprawie:
określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kleszczewo oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów, działających na terenie Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2021-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/311/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego