W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Data uchwały:
2022-04-27

Numer uchwały:
XLI/338/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego