W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2022-06-22

Numer uchwały:
XLIII/355/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia