Data posiedzenia:
2022-10-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. GOKiS - podsumowanie akcji lato i plany na rok 2023.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy


Uwagi: