Działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236), uprzejmie informuję, że udzielono dwóch zamówień z zastosowaniem art. 6 ust. 1 ww. ustawy.

 

W związku z powyższym podaję następujące informacje dotyczące zawartych umów:

1.    Zamawiający: Gmina Kleszczewo z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo;

2.    Data i forma zawarcia umowy: umowa zawarta w dniu 22 listopada 2022r. w formie elektronicznej;

3.    Przedmiot umowy: zakup paliwa stałego - węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych;

4.    Cena: 1.500 zł brutto za tonę paliwa stałego;

5.    Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych:

1)    Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) zwalnia Zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień w celu realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2)    Wykonawca został wskazany w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego (Dz. U. z 2022r. poz. 2237);

6.    Wykonawca: PGE Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków

 

 

 

1.    Zamawiający: Gmina Kleszczewo z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo;

2.    Data i miejsce zawarcia umowy: umowa zawarta w dniu 23 listopada 2022r. w Kleszczewie;

3.    Przedmiot umowy: odbiór paliwa stałego z miejsca jego składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu, jego przetransportowanie i rozładunek w miejscu wskazanym w umowie, odpowiednie składowanie i wydanie uprawnionym mieszkańcom;

4.    Cena: 295,20 zł brutto za każdą dostarczoną do nabywcy tonę paliwa stałego ze Stęszewa lub 307,50 zł brutto za każdą dostarczoną do nabywcy tonę paliwa stałego z Konina.

5.    Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych:

1)    Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) zwalnia Zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień w celu realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

2)    zawarcie umowy z podmiotem wprowadzającym paliwo stałe do obrotu,

3)    konieczność zapewnienia jak najszybszego odbioru paliwa stałego z miejsca jego składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu,

4)    przygotowanie szybkiej dystrybucji paliwa stałego wśród uprawnionych mieszkańców gminy;

6.    Wykonawca: Adam Skrobosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Skład Handlowy ADAMIX Adam Skrobosiński, Zielniki 4C, 63-000 Środa Wlkp.