Lp.

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Styczeń

Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2019 r.

2.

Luty

Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za 2019 r.

3.

Marzec

Kontrola finansowa GOKiS za 2019 r. z uwzględnieniem organizowanych imprez

4.

Kwiecień

Kontrola wykonania budżetu za 2019 r.

5.

Maj

 

Kontrola finansowa OSP za 2019 r.

Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2019 r.

6.

Czerwiec

 

Kontrola wpływów podatkowych do budżetu Gminy za 2019 r. – umorzenia i zwolnienia.

Wydatki na promocję Gminy

7.

Lipiec

Kontrola wykonania budżetu ZS w Kleszczewie i ZS w Tulcach za 2019 r. z wyszczególnieniem budżetu przedszkoli przyszkolnych.

8.

Wrzesień

Kontrola utrzymania czystości w Gminie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami – odpady niebezpieczne, rolne, przemysłowe. Ochrona środowiska na terenie Gminy.

9.

Październik

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo za II półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r.

10.

Listopad

Kontrola finansowa OPS za 2019 r. z uwzględnieniem kosztów organizowanych imprez.

11

Grudzień

Przygotowanie sprawozdania za 2020 . i planu pracy na 2021 rok.