Lp.

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Styczeń

Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji gminnej, wody i ścieków

2.

Luty

Kontrola zamówień publicznych do kwoty 130.000 złotych za rok 2021

3.

Marzec

Kontrola inwestycji i remontów trwających i zakończonych w 2021 r.

4.

Kwiecień

Kontrola wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2021 r.

5.

Maj

Kontrola utrzymania czystości w gminie ze szczególnym uwzględnieniem systemu gospodarki odpadami.

6.

Czerwiec

Kontrola wykonania budżetu ZS Kleszczewo i ZS Tulce za 2021 r.

7.

Lipiec/sierpień

Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – kredyty i obligacje

8.

Wrzesień

Kontrola wpływów podatkowych za 2021r. wykonanie funduszy sołeckich za 2021 r.

9.

Październik

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w II połowie 2021 r. i I połowie 2022 roku.

10.

Listopad

Kontrola finansowa OPS za 2021 r. wydatki gminy na OSP, działalność statutowa OSP

11

Grudzień

Sprawozdanie z prac Komisji, przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.