Lp.

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Styczeń

Kontrola utrzymania czystości w Gminie – system gospodarki odpadami.

2.

Luty

Kontrola zamówień publicznych do kwoty 130.000 zł za rok 2022.

3.

Marzec

Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2022 r.

4.

Kwiecień

Kontrola finansowa GOKiS za 2022 r, bieżące funkcjonowanie oraz wyniki finansowe.

5.

Maj

 

Kontrola wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2022 r.

6.

Czerwiec

 

Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – kredyty i obligacje.

7.

Lipiec/Sierpień

Kontrola wykonania budżetu ZS Kleszczewo i ZS Tulce za 2022 r.

8.

Wrzesień

Kontrola wpływów podatkowych za 2022 r. Wykonanie funduszy sołeckich za rok 2022.

9.

Październik

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta za II Półrocze 2022 r. i I półrocze 2023 r.

10.

Listopad

Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, wody i ścieków. Kontrola finansowa OPS za 2022 r.

11.

Grudzień

Sprawozdanie z prac Komisji za 2023 r., przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.