Lp.

Termin komisji

Temat komisji

Mat. przygotowuje

 

1.

 

sierpień

1.    Wizytacja szkół w związku z nowym rokiem szkolnym oraz nowych inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy

2.    Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Dyrektorzy placówek

 

2.

 

wrzesień

1.    GOKIS podsumowanie akcji lato i plany GOKiS na 2022 r.

2.    Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Dyrektor GOKiS

 

3.

 

październik

1.    Omówienie inwestycji zakończonych w 2021 r.

2.    Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Skarbnik

 

4.

 

listopad

1.    Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

2.    Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Wójt

 

5.

 

grudzień

1.    Omówienie projektu budżetu na 2022 r.

2.    Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Wójt