Lp.

Termin komisji

Temat komisji

Mat. przygotowuje

 

1.

 

styczeń

1.      Działalność Zakładu Komunalnego, zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, plany na rok 2023

2.      Sprawy bieżące

Prezes Zakładu Komunalnego

 

2.

 

luty

1.      Komunikacja na terenie Gminy

2.      Sprawy bieżące

Wójt Gminy / Prezes ZK

 

3.

 

marzec

1.      Działalność GOKIS w 2022 r., plany na rok 2023 r.

2.      Sprawy bieżące

Dyrektor GOKiS

 

4.

 

kwiecień

1.      Bezpieczeństwo na terenie Gminy, funkcjonowanie komisariatu

2.      Sprawy bieżące

Kierownik Posterunku

 

5.

 

maj

1.      Gospodarka odpadami na terenie Gminy

2.      Sprawy bieżące

Wójt Gminy

 

6.

 

czerwiec

1.      Wykonanie budżetu za rok 2022

2.      Sprawy bieżące

Wójt Gminy / Skarbnik