Data posiedzenia:
2023-03-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność GOKIS w 2022 r., plany na rok 2023 r.
2. Sprawy bieżące


Uwagi: